بیت کوین پا جای پای اپل می گذارد؟

اخیرا بحث­هایی در مورد بیت کوین شکل گرفته که چشم اندازی روشن برای بیت کوین متصور می­شود. در این بین برخی از صعود قیمت بیت کوین به محدوده­ی 60.000 دلاری در سال 2023 سخن می­گویند.

اخیرا بحث­هایی در مورد بیت کوین شکل گرفته که چشم اندازی روشن برای بیت کوین متصور می­شود. در این بین برخی از صعود قیمت بیت کوین به محدوده­ی 60.000 دلاری در سال 2023 سخن می­گویند.

این عده بر این باورند که بیت کوین در آستانه­ی اقبال و به کارگیری عمومی قرار گرفته است و قیمت آن در حال حاظر روندی مشابه با قیمت سهام اپل در سال 2008 دارد. درست پیش از آن که جهش قیمتی 520% خود را شروع کند.

مبنای این استدلال، استفاده از نمودارِ پذیرشِ تکنولوژی، بر مبنای مدلی به نام نفوذ نوآوری (diffusion of innovation) می­باشد که پیشتر توسط اورت راجر (Everett Roger) ابداع شده بود. این مدل 5 مرحله را ترسیم می­کند که به نفوذ تکنولوژی می­انجامند. اقبال آورندگان به تکنولوژی به ترتیب : ابداع کنندگان، استفاده کنندگان اولیه، اکثریت ابتدایی، اکثریت نهایی و در نهایت عقب ماندگان از بازار می­باشند.