چند بیت کوین برای استخراج باقی مانده است؟

میزان بیت کوین موجود در جهان
میزان بیت کوین موجود در جهان

تعداد بیت کوین هایی قابل استخراج در مجموع 21 میلیون عدد می باشد. هرچند که با افزایش سختی شبکه در نهایت استخراج بخش نهایی بیت کوین های باقی مانده ممکن نبوده و عملا تمام 21 میلیون بیت کوین موجود استخراج نخواهند شد. با این حساب در حال حاظر چیزی کمتر از 2.5 میلیون بیت کوین استخراج نشده باقی مانده است.

چارت بیت کوین در توییتی می گوید که شبکه ی بیت کوین همین الان از 18.5 میلیون بیت کوین در جریان داخل شبکه عبور نموده است که به معنی باقی ماندن تنها 9/11 درصد از کل بیت کوین ها برای استخراج می باشد.

از بین این تعداد، نیمی از آنها در چهار سال پیش آینده استخراج خواهد شد. از زمان بلاک جنسیس در سال 2019 شبکه ی بیت کوین سه هالوینگ را پشت سر گذاشته است که آخرین آنها در ماه می سال جاری بود. با توجه به هالوینگ پاداش بلاک در بازه های  چهار ساله و با فرض استخراج ادامه دار بیت کوین، آخرین بیت کوین در سال 2140 استخراج می شود و پس از آن بیت کوین جدیدی قابل استخراج نمی باشد.

گروهی از کارشناسان کریپتو ولی معتقدند که هالوینگ آخر، متفاوت از دیگر موارد پیش از خود می باشد زیرا افراد بیشتری در فکر خرید بیت کوین و تبدیل اندوخته هایشان به این رمزارز می باشند. همچنین از سال 2020 تقاضای موسسات برای سرمایه گذاری در بیت کوین رشد چشمگیری داشته است و این موسسات فارق از افت و خیزهای کوتاه مدتی قیمت این دارایی، به این رمزارز به چشم یک دارایی مالی برای سرمایه گذاری نگاه می کنند.