آنالیزور بیت کوینی که رشد اخیر را پیش بینی کرده بود هدف بعدی حرکت را 18.000 دلار می داند.

پیشبینی قیمت بیت کوین 18000 دلاری
پیشبینی قیمت بیت کوین 18000 دلاری

قیمت بیت کوین پس از افزایش به بالای قیمت 11 هزار دلاری توانسته است خود را در این ناحیه تثبیت کند. این قضیه که 11 هزار دلار در حال حاظر همچون حمایت قیمت عمل میکند نکته ای بسیار مهم برای ادامه ی روند صعودی می باشد.

در این بین تحلیلگری که حرکت بیت کوین به بالای 11 هزار دلار را به تازگی پیش بینی کرده بود می گوید که هدف میان مدت بیت کوین 18 هزار دلار می باشد. هرچند بسیاری معتقدند که بیت کوین نرخ رشدی آهسته تر را پیش رو دارد تا به آلت کوین ها اجازه ی رشد دهد. همچنین ناحیه ی 11200 تا 11.700 دلاری پر از مقاومت بوده که عبور از آن نیازمند مومنتوم مناسب می باشد.

حال با عبور از تارگت 11.000 دلاری وی معتقد است که تارگت بعدی بین 16 و 18 هزار دلار خواهد بود.