خرید 3 برابر بیت کوین ماین شده در دسامبر تنها توسط گری اسکیل

خرید 3 برابر بیت کوین گری اسکیل
خرید 3 برابر بیت کوین گری اسکیل

کمپانی گری اسکیل در ابتدای سال 2021 مجموع دارایی رمزارزهای تحت تملک خود را به رقم 20 میلیارد دلار رسانده است. این کمپانی که در زمینه ی سرمایه گذاری روی رمزارزها فعال می باشد، حال در حال خرید بیت کوین با نسبتی حدود 3 برابر میزان استخراجی در هر ماه می باشد.

ماه گذشته این کمپانی 72950 بیت کوین (حدود 2.132 میلیارد دلار) به دارایی های تحت مدیریت خود اضافه نمود. در همین بازه ی زمانی ماینرها تنها 28.112 بیت کوین (821.7 میلیون دلار) استخراج کرده بودند که این مقدار حدود 38/5 درصد خرید گری اسکیل می باشد.

بدین ترتیب با ورود موسسات کمبودی در سمت عرضه ی بازار بوجود می آید. این خریدها توسط خریداران بزرگ عمدتا با اهداف بلند مدت بوده و در نتیجه دارایی های خرید شده از چرخه ی گردش بازار حذف می گردند.

دارایی کریپتوی تحت مالکیت کمپانی گری اسکیل در حالی امسال از مرز 20 میلیارد دلار عبور کرده است که در سال گذشته رقمی در حدود 2 میلیارد دلار را به خود اختصاص می داد. این کمپانی با مجموع دارایی بیت کوین به ارزش 17/475 میلیارد دلار، بزرگترین موسسه ای می باشد که در بیت کوین سرمایه گذاری نموده است. در این بین شرکت میکرواستراتژی که اخیرا مقادیر بالایی بیت کوین خریده است، با وجود اینکه شرکت سرمایه گذاری نمی باشد، 70.470 بیت کوین (معادل 2/06 میلیارد دلار) تحت کنترل خود دارد.

با ادامه ی روند تقاضا برای منابع محدود تولید شده از بیت کوین، احتمال دارد شاهد رقابت قیمتی شدیدتری از طرف خریداران باشیم و روند صعودی به همین صورت ادامه پیدا کند. فروشندگان بیت کوین در دسامبر گذشته با توجه به شکست پیاپی سقف های قیمتی و عدم توانایی آنها در ایجاد اصلاح قیمتی قابل توجه، خسارت و عقب افتادگی بالایی را تجربه نمودند که این عامل نیز می تواند در آینده منجر به تشدید اوضاع گردد.