توییت ترامپ کف قیمت بیت کوین را مشخص کرد

توییت ترامپ کف قیمت بیت کوین را مشخص کرد
توییت ترامپ کف قیمت بیت کوین را مشخص کرد

در هفته های اخیر قیمت بیت کوین در دامنه ای بیت 10.200 دلار و 11.200 دلار در نوسان می باشد. به طوریکه جهت حرکت قیمت مشخص نبوده و کسی قادر به پیش بینی روند حرکت قیمت نمی باشد. به رغم وابستگی شدید بیت کوین و سهام، خبر های ارسالی این چند روز که قیمت سهام و نفت را با تغییرات مثبت زیادی مواجه کرد، در حرکت قیمتی بیت کوین و شکست سقف قیمتی ناتوان بود.

اما ترامپ در توییتی از دور دوم بسته های حمایتی 1.200 دلاری خبر داده است. کریپتوها در هفته های اخیر با نوسانات قیمتی همراه بوده اند که سرمایه گذاران را نگران و خسته نموده است. چنین دوره هایی از حرکت نوسانی در گذشته نیز بر بازار حاکم بوده است و تقریبا در تمام موارد، شاهد حرکت شدید و ناگهانی قیمت بوده ایم.

با این اوصاف احتمالا در آینده ی نزدیک شاهد حرکت ناگهانی و تعیین کننده در قیمت بیت کوین باشیم. در عین حال اوضاع حاکم در حین توزیع بسته های معیشتی، تاثیر به سزایی بر روند قیمت بیت کوین دارند. یکی از تحلیل گران می گوید:

“آیا توییت مبهم ترامپ در مورد بسته های معیشتی، سیگنالی برای تعیین کف قیمت بیت کوین بود؟ داده های ما نشان می دهد که بیت کوین از 10.550 دلار به مرور در حال صعود می باشد که این اتفاق از زمان اعلام خبری است که تشدید کننده ی صحبت ها حول اثر محرک های اقتصادی بر پلتفرم های کریپتو می باشد.”

علی رغم عدم وجود ارتباط یک به یک میان بیت کوین و بازار سهام، اما به نظر می رسد که روند کوتاه مدت قیمت بیت کوین به شدت تحت تاثیر عوامل کلیدی اقتصادی در داخل آمریکا می باشد.