دولت محلی فرانسوی رای گیری بلاکچین را برای یک پروژه ی راه سازی به کار برد

بلاکچین برای یک پروژه ی راه سازی
بلاکچین برای یک پروژه ی راه سازی

یکی از کمیون (ایالت) های فرانسه به نام ورنویل-سور-سین در حال رای گیری به کمک بلاکچین به منظور رای گیری بابت یک پروژه ی جاده بین 3 شهر می باشد.

با توجه به وب سایت رسمی این کمیون، ورنویلت و چپت در حال رای گیری بلاکچین محور به کمک استارتاپ آوسوتز می باشند که این رای گیری از یکم تا هشتم اکتبر در جریان می باشد. ساکنین قادرند که نظر خود را در مورد راهی که بین شهرهای اورگوال و لس موراکس، در نزدیکی رودخانه ی سن کشیده می شود ابراز نموده و در موافقت و مخالفت با این پروژه اظهار نظر نمایند.

این اپلیکیشن احراز هویت ساکنین را انجام داده و سپس دسترسی به بلاکچین تزوس را می دهد. که رای دهی ها را به کمک قرار دادهای هوشمند انجام می گیرند و امکان رهگیری آنلاین رای ها را بدست می دهد. در وبسایت این کمیون آمده که رای گیری در هر سه شهر به صورت همزمان صورت می پذیرد و نتایج به صورت جداگانه شمارش خواهند شد.

فلوریان ریبیره، مدیر عامل آوسوتز می گوید که:

در ورنیل-سور-سین، نتایج بدست آمده از رای گیری غیر متمرکز و امن بر بستر بلاکچین که توسط محققین فرانسوی در تزوس صورت می گیرد، کمک خواهد کرد تا ناشناس ماندن رای دهندگان تضمین شود. از همین رو، رای ها 100% امن بوده و هر رای دهنده قادر خواهد بود تا مشاهده کند که رای اش در شمارش دیجیتال وارد می شود

تا این لحظه، 476 رای از جمعیت 16.000 نفری این ناحیه رای های خود را ارسال نموده اند. هرچند که رای گیری در بستر بلاکچین می تواند راه حلی برای جلوگیری از تقلب در رای گیری ها و همچنین هک شدن انتخابات باشد، اما تمام نمونه های این کار موفقیت آمیز نبوده اند. انتخاباتی بر بستر بلاکچین در 2017 در ایتالیا برگزار شد که هم از نظر هزینه و هم از نظر زمانی شرایط نامطلوبی داشت. هرچند که تدارک بینندگان حزب دموکرات میشیگان، از رای گیری بستر بلاکچین به کمک پلتفرم ووتز، با توجه به محدودیت های کرونایی، به دفعات با موفقیت رای گیری هایی را در ایالت انجام داده اند.