انتخابات آمریکا ؛ ترامپ و بیتکوین

ترامپ و بیتکوین
ترامپ و بیتکوین

ترامپ به عنوان رهبری در سطح جهان مطرح می باشد که به سیستم اقتصادی حال حاظر ایمان دارد و آینده ای برای اقتصاد آمریکا بدون ادامه ی برنامه ی محرک های اقتصادی ای که از ماه مارچ شروع کرده است متصور نیست. این درست زمانیست که بحران کرونا گریبان گیر بسیاری از کشورهای جهان و از جمله آمریکا شده بود و تعطیلی های گسترده ای را بوجود آورده بود.

چارلز ادوارد آنالیزور سرمایه گذاری یکی از موسسات سرمایه گذاری توضیح می دهد که ترامپ بازار اوراق بهادار را به عنوان مقیاسی برای موفقیت اقتصادی می داند. همچنین ادوارد معتقد است که ترامپ فکر می کند با سیاست ها و بسته های حمایتی برای عموم مردم قادر به تغییر قیمت این اوراق می باشد.

وی می گوید با این شرایط پایه ی پولی رشد خواهد کرد و این یک شرایط صعودی برای بیتکوین به ارمغان می آورد.

چالز می گوید:

اگر این موارد درست باشد:

1-ترامپ می خواهد پیروز انتخابات شود

2- معیار موفقیت او بازار سهام است

3- فکر می کند که با سیاست ها و بسته های حمایتی می تواند قیمت سهام را تغییر دهد

4- پول بیشتری عرضه خواهد شد

در این شرایط بیتکوین چطور می تواند نزولی باشد؟

افراد سرشناس دیگری همچون انتونی پمپلیانو، نیز اشاراتی به این شرایط داشته اند. او در جایی می گوید که، کسی نمی داند آیا دولت فدرال به زودی دست به چاپ پول بیشتری خواهد زد. علی رغم این بی اطمینانی راجب شرایط پیش رو، او بارها به اثر چاپ پول و ورود آن به چرخه ی اقتصاد به عنوان عاملی برای رشد قیمت بیتکوین در آینده ی نزدیک اشاره کرده است. در همین حین اروپا در حال ادامه ی برنامه های محرک اقتصادی و حمایتی می باشد. اخیرا سران اروپایی با تزریق 1.82 تریلیون یورو به منظور کمک به بازیابی منطقه از پیامدهای مرتبط به محدودیت های کرونایی موافقت کردند.