دستگاه چاپ پول فدرال رزرو امریکا به طور بی سابقه ای در حال چاپ اسکناس می باشد – اما آیا این قضیه به تورم خواهد انجامید؟ دن مورهد، مدیرعامل پنترا کپیتال در نامه ی 29 جولای خود، اشاره به چاپ ...