بیت کوین به عنوان طلای دیجیتال شناخته می شود. از همین رو سرمایه گذاران نه تنها بر روی ویژگی های مشابه این ارز به طلا حساب باز می کنند بلکه نیم نگاهی هم به ویژگی های منحصر به فر آن ...