یک توسعه دهنده ی استرالیایی تقریبا در آخرین مراحل توسعه ی نرم افزاری به منظور استفاده از توکن ADA و دیگر توکن های بستر کاردانو در انجام پرداخت ها می باشد.  جرونیمو بکز انجام این کار را به صورت داوطلبانه ...

تعداد بیت کوین هایی قابل استخراج در مجموع 21 میلیون عدد می باشد. هرچند که با افزایش سختی شبکه در نهایت استخراج بخش نهایی بیت کوین های باقی مانده ممکن نبوده و عملا تمام 21 میلیون بیت کوین موجود استخراج ...