کمرون وینکلووس بنیانگذار گمینی و میلیاردر سرمایه گذار مشهور حرکت صعودی بعدی بیت کوین را “به شدت متفاوت” توصیف می کند. کمرون می گوید که امروز چه از نظر سرمایه ای و چه از نظر انسانی رشد اکسپونانسیلی در بیت ...

دستگاه چاپ پول فدرال رزرو امریکا به طور بی سابقه ای در حال چاپ اسکناس می باشد – اما آیا این قضیه به تورم خواهد انجامید؟ دن مورهد، مدیرعامل پنترا کپیتال در نامه ی 29 جولای خود، اشاره به چاپ ...