Cryptocurrency نوعی پول دیجیتال است که به گونه ای طراحی شده است که ایمن و در بسیاری از موارد ناشناس باشد. این یک ارز همراه با اینترنت است که از رمزنگاری استفاده می کند ، فرآیند تبدیل اطلاعات خوانا به ...